Kontrola ITD. Na czym polega i kogo dotyczy?

Ciężarówka

ITD posiada uprawnienia do robienia kontroli zarówno na drodze, jak i w firmie danego przewoźnika.

W jakich przypadkach ITD może dokonać kontroli w firmie?

Zazwyczaj kontrole są przeprowadzane w czasie przejazdu, jednak zdarza się również, że kontrola odbywa się w siedzibie firmy. Zazwyczaj dzieje się tak, kiedy stwierdza się znaczne naruszenia przepisów lub istnieje potrzeba kontroli czy firma spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009.

Jakie uprawnienia ma ITD podczas kontroli?

Osoba, która przeprowadza kontrolę ma prawo do skontrolowania dokumentów, kontroli urządzeń pomiarowo-kontrolnych w pojeździe, kontroli masy, wymiarów i nacisków osi pojazdu. Dodatkowo posiada prawo do wglądu we wszelkie dokumenty wyjaśniające oraz może wymagać wyjaśnień ustnych od pracowników.

Kierowcy zazwyczaj są karani za braki w dokumentach. Dodatkowo inspektor może nałożyć mandat za zbyt długi czas prowadzenia auta bez odpoczynku i braki w korzystaniu z tachografów.

 

Ciężarówka do kontroli
Ciężarówka do kontroli

Jak wygląda kontrola?

Inspektor ma prawo wejścia na teren firmy w dniach i godzinach, kiedy firma funkcjonuje. Wojewódzki Inspektorat Drogowy ma obowiązek poinformować właściciela firmę o planowanej kontroli minimum 7 dni przed jej odbyciem. W zawiadomieniu muszą się też znaleźć wymienione dokumenty, które będą polegać kontroli.

Kontrola ITD

Kolejną rzeczą, którą sprawdza ITD są: certyfikaty kompetencji zawodowych, wykaz samochodów, ubezpieczenia OC, akta pracowników, badania pracowników.

Ważną informacją jest to, że czas kontroli może wynosić maksymalnie 12 dni w roku (małe firmy) i 48 dni (duże przedsiębiorstwa). Kontrola musi być przeprowadzana w obecności właściciela firmy lub osoby, która została upoważniona.

Jakie kary może nałożyć ITD?

Jeśli chodzi o wysokość kar to jest to bardzo szeroki zakres kwot. Jeśli kierowca przekroczy czas dopuszczalnej jazdy ciągiem, np. o 30 minut to zapłaci 150 zł, jednak w przypadku kiedy nie włączy w ogóle tachografu czeka go kara 3 tysięcy. Jeśli kierowca nie ma licencji kara wynosi 8 tysięcy. Suma kar nie może przekraczać 15 tysięcy złotych, w przypadku kiedy firma zatrudnia mniej niż 10 kierowców, a 30 tysięcy, gdy firma ma więcej niż 250 kierowców.

Oprócz kar finansowych może dojść do sytuacji, kiedy ITD postanawia o odebraniu licencji lub wszczęcia postępowania na drodze sądowej.