Polski handel detaliczny: Rozwijająca się branża w Polsce

Spread the love
5
(1)

W 2016 roku branża handlowa w Polsce wygenerowała 2,8 bln zł przychodów i zatrudniała ponad 920 tys. osób. Kraj ma jeden z najszybciej rozwijających się rynków detalicznych w Europie. Dodatkowo zakupy online stają się coraz popularniejszym sposobem robienia zakupów przez Polaków.
Polski handel detaliczny jest wciąż w powijakach i oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat znacznie się rozwinie. Ten przewodnik wyjaśni Ci wszystko, co musisz wiedzieć o polskim rynku detalicznym, abyś mógł wykorzystać jego rozwój jako okazję do inwestycji w biznes lub źródło pasywnego dochodu.

Jaki jest polski rynek detaliczny?

Polski rynek detaliczny wygenerował 2,8 biliona złotych przychodu w 2016 roku, przy czym większość przychodów pochodzi z handlu detalicznego artykułami spożywczymi i niespożywczymi. Poniżej przedstawiliśmy podstawy polskiego rynku detalicznego, z bardziej szczegółowymi informacjami na temat każdego z sektorów zawartymi jako sekcja wyodrębniona. W 2016 roku branża detaliczna wygenerowała 2,8 bln zł przychodów, co oznacza wzrost z 2,6 bln zł w 2015 roku. Było to napędzane w dużej mierze przez 13% wzrost w sektorze handlu detalicznego żywnością i 2% wzrost w sektorze handlu detalicznego produktami nieżywnościowymi. Z PKB wynoszącym 1,8 bln USD Polska jest krajem o niskich dochodach i stosunkowo niewielkim rynku detalicznym. Jednak pod względem tempa wzrostu, polski rynek detaliczny był w ostatnich latach jednym z najszybciej rozwijających się w Europie.

Jak rozwijała się polska branża detaliczna w 2016 r.

Polska branża detaliczna w 2016 r. znacznie się rozwinęła, przy czym sektor detaliczny produktów niespożywczych odnotował największy wzrost zarówno pod względem przychodów, jak i liczby sklepów. Sektor handlu detalicznego artykułami spożywczymi również odnotował znaczący wzrost, odnotowując wzrost przychodów o 12% i wzrost liczby sklepów o ponad 100 000. Wzrostowi polskiej branży detalicznej sprzyjały silne wydatki konsumpcyjne, które były napędzane przez rozwijającą się gospodarkę i niską stopę inflacji. Ponadto coraz większa liczba Polaków zaczęła korzystać z usług sprzedawców internetowych, którzy stali się coraz popularniejszym sposobem robienia zakupów. W ciągu 2016 roku branża detaliczna doświadczyła również szeregu wyzwań, w tym zwiększonej konkurencji ze strony sprzedawców internetowych oraz wzrostu liczby nielicencjonowanych sklepów murowanych. Oczekuje się, że wszystkie te wyzwania będą kontynuowane w 2017 roku, co może spowolnić tempo wzrostu polskiego rynku detalicznego.

Kluczowe obszary do rozwoju w przyszłości

Pomimo wzrostu liczby sklepów na polskim rynku detalicznym w 2016 roku, Trends Research przewiduje, że pięć czołowych kategorii handlowych w kraju pozostanie w dużej mierze niezmienionych w ciągu najbliższych pięciu lat. Najważniejszymi obszarami rozwoju dla polskiego rynku detalicznego będą prawdopodobnie e-commerce, dostawy żywności oraz sklepy spożywcze. Rozwój e-handlu w Polsce był szybki w ostatnich latach i oczekuje się, że będzie kontynuowany w przyszłości. Oczekuje się, że niektóre z najważniejszych zmian w sektorze e-commerce będą wynikać z rosnącej popularności dostaw do domu, ekspansji internetowych usług spożywczych oraz rozwoju internetowych sklepów dyskontowych.

Wnioski

Oczekuje się, że polski rynek detaliczny będzie się znacząco rozwijał w najbliższych latach, przy czym sektor detaliczny produktów niespożywczych będzie rósł w jeszcze szybszym tempie niż sektor detaliczny produktów spożywczych. Rosnąca popularność zakupów online również pomoże napędzić wzrost w tym sektorze. Aby wykorzystać tę szansę rynkową, ważne będzie, aby zagraniczne firmy zrozumiały różnice między poszczególnymi sektorami, wyzwania stojące przed każdym z nich oraz obszary, w których prawdopodobnie nastąpi największy wzrost. Dzięki rozwijającej się gospodarce, niskim kosztom życia i rosnącemu dochodowi rozporządzalnemu, polski rynek detaliczny stanowi ważną szansę dla zagranicznych firm chcących rozszerzyć działalność w Europie. Polski rynek detaliczny jest wciąż w powijakach i oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat znacznie się rozwinie. Stanowi to ważną okazję biznesową dla zagranicznych sprzedawców detalicznych, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność na ten wschodzący rynek.

Ile gwiazdek dasz temu wpisowi?

Kliknij w gwiazdkę!

Ranking 5 / 5. Ile osób głosowało 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?